Select Page

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/20

V šolskem letu 2019/2020 poteka pouk naslednjih NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV:

1. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Angleščina N1A Katja Bunderšek, Mihela Kokelj
 4. RAZRED
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Šport NŠP Mara Peternelj
5. RAZRED
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
 Tehnika  NTE Janez Beguš
 6. RAZRED
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Tehnika NTE Janez Beguš
4. in 5. razred PŠ Bukovica in PŠ Bukovščica
Šport NŠP Maja Bajželj Plešec
1. razred PŠ Bukovica
Angleščina N1A Katja Bunderšek, Mihela Kokelj

 

 

 

Razširjeni program OŠ obsega tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov (v nadaljevanju NIP), v katere se učenci vključujejo prostovoljno.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka NIP tedensko.

Pouk tujih jezikov se izvaja dve uri tedensko. Predlagamo, da drugi tuji jezik izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk neprekinjeno vsaj eno obdobje (npr.: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda). Učencem od 4. do 6. razreda smo ponudili NIP nemščina, za učence od 7. do 9. razreda pa NIP francoščina.

NIP šport (4.r.), umetnost, računalništvo (4.,5.,6.r.),  tehnika (5.,6.r.), se izvajajo po eno uro tedensko.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost  morajo starši opravičiti. Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

Po končanem izboru boste prejeli pisno obvestilo o izbiri neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Učenec lahko zamenja NIP do 10. septembra tekočega šolskega leta, vendar le, če skupine niso zasedene in če to dopušča učenčev urnik. Starši morate spremembo sporočiti pisno, na obrazcu VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Prosimo, da prijavnice vrnete do torka, 7. 5. 2019. Če učenec v naslednjem šolskem letu ne bo obiskoval NIP, podpisano prijavnico prav tako vrnete do navedenega datuma.

 

Za šolsko leto 2019/2020 ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

1. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Angleščina N1A Tanja Košir
 4. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Milojka B. Gantar
Šport NŠP Mara Peternelj
5. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Milojka B. Gantar
 Tehnika  NTE  Janez Beguš
 6. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Nemščina N2N Tjaša Jarc
Računalništvo NRA Majda Šubic
Umetnost – likovna ustvarjalnost NUM Milojka B. Gantar
Tehnika NTE Janez Beguš
4. in 5. razred PŠ Bukovica in PŠ Bukovščica
PREDMET KRATICA UČITELJ
Šport NŠP Maja B. Plešec
7. – 9. RAZRED
PREDMET KRATICA UČITELJ
Francoščina N2F Matic Gortnar

(Skupno 459 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost