Šole v naravi

ŠOLE V NARAVI

1. razred

Cilji seznanijo se z življenjem in delom na kmetiji, spoznavajo medsebojno odvisnost med ljudmi in živalmi.

Kraj: kmetija Podmlačan, Jarčje Brdo

Čas izvedbe: 23. 5. – 27. 5. 2016

Organizacija šole v naravi in vodja: Valentina Žagar

Izvajalci programa: razredniki 1. razreda, učiteljice v podaljšanem bivanju.

5. razred

Letna šola v naravi ob morju s ciljem naučiti se plavati in spoznati morski in obmorski ekosistem.

Kraj: Novigrad, Mladinski hotel »PINESTA«

Vodja: Mara Peternelj

Čas izvedbe: 13. – 17. 6. 2016

Izvajalci programa: razredniki 5. razreda, učiteljica biologije, učitelji športne vzgoje, drugi sodelavci (učitelji, vaditelji plavanja, taborniki).

7. razred

Cilji: spoznati različne športne aktivnosti v zimskem času ter se naučiti smučati in teči na smučeh

Kraj: CŠOD Gorenje

Čas izvedbe: 29. 2. – 4. 3. 2016

Organizacija šole v naravi in vodja: Jože Kordiš

Izvajalci programa in spremljevalci: učitelji športne vzgoje, razrednik.

8. razred

Cilji: spoznati Posočje in ga primerjati z drugimi turističnimi in zgodovinskimi predeli Slovenije, izvesti interdisciplinarno ekskurzijo v Posočje in Benečijo, spoznati naravne in kulturne značilnosti in posebnosti Posočja in Benečije, narečja, pripovedke, spoznati vzroke za tolminski punt, prva svetovna vojna in ogled muzeja prve svetovne vojne in kostnice v Kobaridu, spoznati življenje v Benečiji med obema vojnama, mirovno pogodbo po prvi svetovni vojni, nastanek meje med državami, seznaniti z življenjem zamejskih Slovencev, spoznati obdobje nastanka Gregorčičeve pesmi Soči, obiskati rojstno hiši Simona Gregorčiča, spoznati ledeniški relief in ledeniško preoblikovano pokrajino, obiskati kraško jamo Kavka jama in spoznavati pogoje za nastanek kraških jam in življenje v njih, športne aktivnosti – pohodništvo, kolesarjenje, plezanje, lokostrelstvo.

Naravoslovni tabor: Dom CŠOD Kavka, Livške ravne nad Kobaridom

Čas izvedbe: 21. 9. – 25. 9. 2015 in 28. 9. – 2. 10. 2015

Spremljevalci:Razredniki, učitelji šole