Skoči na glavno vsebino
Select Page

Slovenščina

9SLH1 in 9SL3 – torek, 31. 3. 2020

Pozdravljeni!

Danes boste s pomočjo vaj v SDZ 2 utrjevali ločno razmerje in začeli s protivnim razmerjem. Rešite naloge v SDZ 2 na straneh 33–37/6.–8.; 1.–5. naloga.

Preverite rešitve včerajšnjega reševanja nalog ob vezalnem in ločnem razmerju s pomočjo povezave resitve 3.

Ponovno objavljam: Nekateri ste v letošnjem šolskem letu že dostopali do spletnih učilnic, drugi še ne. Ker bodo od srede, 1. 4. 2020, navodila za delo dostopna le še v spletni učilnici, preverite uporabniško ime in geslo za dostop. Ključ za vpis je obdobja.

Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam.

Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – torek, 31. 3. 2020

Pozdravljeni.

Rešitve včerajšnjih nalog preverite na povezavi Vezalno razmerje_2_SDZ_resitve. V SDZ9, 2. del, na str. 31 preberite besedilo Do Trbovelj na ogled zanimivosti in rešite naloge 5-8 na str. 32-35. Natančno preberite razlago na str. 33 in podčrtajte ključne podatke. S PowerPoint predstavitve PRIREDJA prepišite v zvezke diapozitive 12-15. Rešite naloge, ki se nahajajo na povezavi LOČNO PRIREDJE_vaje.

Še enkrat bi vas rada spomnila, da bodo od jutri, 1. 4. 2020, navodila in vse dejavnosti dostopne le še v spletni učilnici, zato preverite uporabniško ime in geslo za dostop. Ključ za vpis je obdobja.

Lepo vas pozdravljam.

Jana Kos

9SLH1 in 9SL3 – ponedeljek, 30. 3. 2020

Pozdravljeni,

Danes boste s pomočjo vaj v SDZ 2 spoznali vezalno in ločno razmerje. Rešite naloge v SDZ 2 na straneh 28–32/7., 12. (povedi lahko podčrtate v besedilu), 13.–14.; 1.–5. naloga.

Značilnosti obeh razmerij si zapišite v zvezke za NUB s pomočjo ppt-predstavitev: Zapis v zvezek vezalno razmerje in Zapis v zvezek locno razmerje.

Nekateri ste v letošnjem šolskem letu že dostopali do spletnih učilnic, drugi še ne. Ker bodo od srede, 1. 4. 2020, navodila za delo dostopna le še v spletni učilnici, preverite uporabniško ime in geslo za dostop. Ključ za vpis je obdobja.

Želim vam lep teden in pazite nase.

Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – ponedeljek, 30. 3. 2020

Pozdravljeni.

Upam, da ste zdravi in da se imate lepo.

Današnje navodilo za delo:

V zvezke prepišite diapozitive 1-4 s PowerPoint predstavitve PRIREDJA. S pomočjo rešitev Vezalno razmerje_SDZ_resitve preglejte naloge v SDZ9, 2. del, na str. 27 in 28. Nadaljujte z reševanjem nalog na str. 29 in 30 (12. naloga – podčrtajte). Rešite tudi naloge, ki vas čakajo na naslednji povezavi VEZALNO PRIREDJE_vaje.

Ne pozabite: V sredo, 1. 4. 2020, se selimo v spletne učilnice. Prijavite se s ključem obdobja.

Pazite nase.

Lepo vas pozdravljam.

Jana Kos

9SLH1 in 9SL3 – petek, 27. 3. 2020

Pozdravljeni,

Preglejte rešitve za opis poti na povezavi in priredno zloženo poved na povezavi.

Rešite naloge v SDZ 2 na straneh 26–27/1–6.

Še ena povezava, na kateri lahko ponavljate priredno zloženo poved.

Želim vam lep vikend in ostanite zdravi.

Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – petek, 27. 3. 2020

Dragi devetošolci,

s pomočjo SDZ9, 2. del, str. 21 in 22 ponovite, kaj je značilno za priredno zloženo poved. S klikom na Priredno zlozena poved_2_SDZ_resitve preglejte rešitve 9. naloge (str. 24 in 25). Na str. 26 preberite besedilo Na vrh Brkinov in rešite naloge 3-11 na str. 27 in 28. Natančno si preberite razlago o vezalnem razmerju in podčrtajte ključne podatke.

Lepo preživite konec tedna. V začetku naslednjega se pa spet beremo 😉

Jana Kos

9SLH1 in 9SL3 – četrtek, 26. 3. 2020

Pozdravljeni,

Nadaljujemo s priredno zloženo povedjo,  v kateri so stavki med sabo enakovredni. Stavka zato lahko stojita tudi kot samostojni enostavčni povedi in po posameznem stavku v priredni povedi se ne moremo vprašati.

V SDZ 2 boste najprej rešili vaje od strani 23 do strani 25 (7. do vključno 9. b-naloga).

Pojme lahko ponovite tudi na naslednjih povezavah:

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2226/index1.html

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2226/index2.html

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2226/index3.html
Preživite lep dan tudi v naravi in z dobro knjigo.

Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – četrtek, 26. 3. 2020

Pozdravljeni.

S klikom na Priredno zlozena poved_SDZ_resitve preglejte, kako uspešni ste bili pri reševanju nalog včeraj. Preberite besedilo Jurčičeva pot: pot, ki jo človek z veseljem priporoča v SDZ9, 2. del, na str. 24 in rešite nalogo, ki sledi (samo 9. a in b). Poved boste ponovili z reševanjem nalog, ki so na tej povezavi.

Želim vam lep dan.

Jana Kos

9SLH1 in 9SL3 – sreda, 25. 3. 2020

Pozdravljeni,

Podredno poved ste dobro ponovili s pomočjo spletnih strani. V SDZ 2 boste najprej rešili vaje od strani 18 do strani 22 (1. do vključno 6. naloga).

V zvezek za neumetnostna besedila prepišite značilnosti priredno zložene povedi: PRIREDNO ZLOŽENA POVED (SDZ 2: str. 21–22).

Pojme lahko ponovite tudi na naslednji povezavi: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2226/index.html

Da ne boste pozabili pojmov, vezanih na književnost (obdobja v književnosti), boste danes dobili povabilo za reševanje križanke Obdobja 2 (Educaplay) – enako sprejmete na elektronskem naslovu kot včeraj.

Lep dan vam želim.

Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – sreda, 25. 5. 2020

Pozdravljeni.

Preglejte rešitve nalog, ki se navezujejo na vaše včerajšnje delo in se nahajajo na tej povezavi Opis poti_SDZ_resitve – pravilne obkljukajte, napačne popravite oz. dopolnite.

Danes boste spoznali priredno zloženo poved s pomočjo SDZ9, 2. del, str. 18-23. Rešite naloge od 1 do 8. Na straneh 21 in 22 imate zapisano razlago. Preberite jo in podčrtajte ključne besede.

Preživite lep dan.

Jana Kos

9SLH1 in 9SL3 – torek, 24. 3. 2020

Pozdravljeni,

Začenjamo nov teden pouka na daljavo. Danes boste nadaljevali z opisom poti, in sicer boste v SDZ 2 str. 10–11 rešili 11., 12 in 14. nalogo.

Po elektronski pošti ste dobili povabilo, ki vas vabi, da rešite nekaj nalog, vezanih na podredno zloženo poved. Tako boste ponovili učno snov, ki ste jo utrjevali v prejšnjem tednu.

Če se pojavijo težave ali vprašanja, pišite na sedaj že dobro znani naslov 😉

Pazite nase!
Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – torek, 24. 3. 2020

Pozdravljeni.

Upam, da ste dobro.

V SDZ9, 2. del, na str. 6 in 7 preberite besedilo Po Rilkejevi poti in rešite naloge 2-11 (str. 7-10). Preberite razlago opisa poti na rumeni podlagi na str. 9 in podčrtajte ključne podatke.

Ostanite zdravi.

Jana Kos

9SLH1 in 9SL3 – petek, 20. 3. 2020

Pozdravljeni,

Danes vas čaka reševanje nalog v samostojnem delovnem zvezku: Preberite besedilo PO RILKEJEVI POTI, ki ga najdete na straneh 6. in 7. Nato nadaljujete z reševanjem nalog: str. 7–9/2.–10. naloga.

Pri razlagi značilnosti OPISA POTI (str. 9) podčrtajte ključne besede.

Prvi teden ste z nalogami in odzivi po elektronski pošti in v spletni učilnici odlično sodelovali. Želim vam lep vikend. V ponedeljek pa se ponovno beremo.

Sabina Leben

 

9SLH2 in 9SLH3 – petek, 20. 3. 2020

Pozdravljeni.

Lansko leto smo spoznavali poved. Vemo, da so povedi lahko enostavčne ali večstavčne, tj. zložene (mimogrede: se še spomnite, kako ugotovimo, koliko stavkov sestavlja poved?). Ukvarjali smo se predvsem z zloženimi povedmi, ki so lahko podredno ali priredno zložene. Priredno zložene bomo obravnavali v nadaljevanju, zaenkrat pa se vrnimo k podredno zloženi povedi. Podredno zložena poved je sestavljena iz glavnega in odvisnega stavka/odvisnih stavkov. S pomočjo lanskoletnih zapiskov, učnih listov, delovnih zvezkov ali svetovnega spleta ponovite vrste odvisnikov in kako se po njih vprašamo. Za konec pa rešite naloge na naslednji povezavi.

Želim vam prijeten vikend. Pazite nase.

Jana Kos

9SL3, 9SLH1, 9SLH2 in 9SLH3 – četrtek, 19. 3. 2020

Pozdravljeni, učenci devetih razredov.

Pisali ste preverjanje znanja. Vaša naloga je, da preverite pravilnost vaših rešitev. Povratno informacijo o tem, kako uspešni ste bili, boste dobili, če nama boste na znana elektronska naslova poslali rešena preverjanja.

Lepo vas pozdravljava učiteljici Sabina Leben in Jana Kos

9SLH1, 9SLH2, 9SLH3 in 9SL3 – sreda, 18. 3. 2020

Dragi učenci in učenke,

danes vas na povezavi preverjanje znanja sr vek realizem (1) čaka preverjanje znanja iz književnosti (umetnostnih besedil). Tako kot sva zapisali že v ponedeljek, si lahko rešitve nalog pišete v zvezek in fotografirane pošljete na elektronski naslov svoji učiteljici slovenščine ali pa si natisnete strani in pošljete rešene naloge v obliki fotografij. Najprej rešite naloge, potem pa preverite odgovore. Povratno informacijo boste dobili, ko boste poslali rešene naloge na elektronski naslov svoje učiteljice slovenščine.

Upava, da poleg šolskih obveznosti preživljate vsaj nekaj časa tudi v naravi.

Jana Kos in Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – torek, 17. 3. 2020

Pozdravljeni.

Čaka vas učni list Preveri svoje znanje knjizevnosti. Odgovore zapišite v zvezke za književnost, jih fotografirajte in pošljite na moj elektronski naslov.

Bodite dobro.

Jana Kos

9SLH1 in 9SL3 – torek, 17. 3. 2020

Dragi devetošolci,

s spoznavanjem književnosti bomo za nekaj časa zaključili. Danes vas v spletni učilnici čaka prvi kviz o obdobjih (Ponavljanje in utrjevanje obdobja). Ko boste kviz obdobij v spletni učilnici rešili, ga oddajte v ocenjevanje, da boste dobili povratno informacijo tudi za naloge, pri katerih se vam rešitev ne bo samodejno prikazala.

Začenjamo z neumetnostnimi besedili: ponovitev zložene povedi. Poved ponovite s pomočjo spletne strani, ki jo najdete na povezavi:

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/045_zlozena_poved/poved_uvodna_motivacija.html

Na levi strani klikate na povezave, si preberete besedilo in rešite naloge, ki vam jih posamezna podstran ponudi (Poved – obravnava, Osebkov odvisnik …). Pomagate si lahko tudi z zvezkom za 8. razred, ko smo spoznavali podredno zloženo poved, sestavljeno iz glavnega stavka in odvisnega stavka. S pomočjo spletnih vaj si v zvezek za neumetnostna besedila zapišite vrste odvisnikov ter primere zanje.

Če se vam med reševanjem, porodijo kakšna vprašanja, mi pišite na že znani elektronski naslov.

Pazite nase in na druge.

Sabina Leben

9SLH1 in 9SL3 – ponedeljek, 16. 3. 2020

Pozdravljeni,

danes boste reševali Simon_Gregorcic_DL (Klikni na povezavo in si prenesi učni list na računalnik ali telefon.) – v pomoč vam bo spletna stran http://www.simongregorcic.si/. Učni list si lahko natisnete in dopolnite ter mi fotografijo rešenega učnega lista pošljete na elektronski naslov slovenscina.sabina@gmail.com ali pa podatke zapišete v zvezek za književnost in mi posredujete svojo fotografijo zapiskov. Če boste imeli kakšna vprašanja, se oglasite na omenjeni elektronski naslov.

Sabina Leben

9SLH2 in 9SLH3 – ponedeljek, 16. 3. 2020

Pozdravljeni.

S pomočjo spletne strani www.simongregorcic.si/ rešite učni list SIMON_GREGORCIC_UL in mi rešenega pošljite na službeni elektronski naslov.

Jana Kos

 

 

(Skupno 2.982 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost