Roditeljski sestanki

V mesecu septembru bomo izvedli roditeljske sestanke za vse oddelke naše šole po naslednjem razporedu:

Matična šola v Podlubniku:

1. roditeljski sestanek

Vsebina

Nosilec

5. 9. 2019 ob 18:00

1. razred

Predstavitev dela, LDN 2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, druge strokovne delavke in učiteljice OPB in ravnatelj
10. 9. 2019 ob 18:00

2. razred

Predstavitev dela, LDN 2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
10. 9. 2019 ob  18:00

3. razred

Predstavitev dela, LDN 2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
12. 9. 2019 ob 18:00

4. razred

Predstavitev dela, LDN 2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
12. 9. 2019 ob 18:00

5. razred

Predstavitev dela, LDN2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
17. 9. 2019 ob 18:00

6. razred

Predstavitev učiteljskega zbora, predstavitev dela, LDN 2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Ravnatelj, razredniki, predmetni učitelji in šolska svetovalna služba
19. 9. 2019 ob 18:00

7. razred

Predstavitev dela, LDN 2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, ravnatelj
19. 9. 2019 ob 18:00

8. razred

Šola v naravi, predstavitev dela, LDN 2019/20, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, ravnatelj
12. 9. 2019 ob 18:00

9. razred

Predstavitev dela, LDN 2019/20, poklicna orientacija, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, psihologinja, ravnatelj

Na vseh roditeljskih sestankih bo najprej skupni del z ravnateljem, nato bodo razredniki nadaljevali z roditeljskim sestankom po oddelkih.

Podružnične šole:

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec

18. 9. 2019

ob 18.00

1. – 5.  razred Lenart Predstavitev dela, LDN 2019/20 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB
9. 9. 2019 ob 16.15 in 17.00

1. – 2. razred Bukovica (16.15)

3.-5. razred Bukovica (17.00)

Predstavitev dela, LDN 2019/20 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB
11. 9. 2019 ob 18.00 1. – 5. razred Bukovščica Predstavitev dela, LDN 2019/20 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB

Drugi roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
23. 4. 2019 1. razred Analiza učnega uspeha, naravoslovni tabor razredniki, ravnatelj
12. 2. 2019 ob 18.00 2. razred Analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki
 5. 2. 2019 ob 18.30 3. razred Analiza učnega uspeha, testiranje branja, aktualna problematika razredniki, Katarina Podrekar, specialna pedagoginja
12. 2. 2019 ob 18.00 4. razred Predavanje o učnih strategijah in odgovornosti (8 krogov odličnosti), analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki, Katja Kumše, socialna pedagoginja
12. 2. 2019 ob 18.00 5. razred Predavanje o učnih strategijah in odgovornosti (8 krogov odličnosti), analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki, Katja Kumše, socialna pedagoginja
12. 2. 2019 ob 18.00 6. razred Predavanje o učnih strategijah in odgovornosti (8 krogov odličnosti), analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki, Katja Kumše, socialna pedagoginja
13. 11. 2018 ob 18.30 7. razred Zimska šola v naravi, aktualna problematika ravnatelj, vodja šole v naravi, razredniki
5. 2. 2019 ob 18.30 8. razred Analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki
5. 2. 2019 ob 18.30 9. razred Vpis v srednje šole, analiza učnega uspeha, aktualna problematika Judita Slabe, razredniki

Podružnične šole

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
4. 12. 2018 ob 17.00 1. – 3. razred za vse podružnice na PŠ Bukovica Šola v naravi -tabor razredniki
12. 2. 2019 ob 18.00 4. in 5. razred; sestanek bo potekal na matični šoli Predavanje o učnih strategijah in odgovornosti (8 krogov odličnosti), analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki, Katja Kumše, socialna pedagoginja

Tretji roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
11. 6. in 12. 6. 2019 ob 17.00 1. razred Zaključna prireditev za starše razredniki
Maj 2019 2. razred Analiza uspeha, prireditev za starše razredniki
Maj 2019 3. razred Analiza uspeha, prireditev za starše razredniki
Maj 2019 4. razred Analiza uspeha, prireditev za starše razredniki
14. 5. 2019 ob 18.30 5. razred Letna šola v naravi ravnatelj, vodja šole v naravi, razredniki
2. 4. 2019 ob 18.30 6. razred Analiza učnega uspeha, izbirni predmeti, NPZ, aktualna problematika razredniki, pomočnica ravnatelja
12. 3. 2019 ob 18.30 7. razred Izbirni predmeti, aktualna problematika razredniki
2. 4. 2019 ob 18.30 8. razred Predavanje: Starši na karierni poti mladostnika; aktualna problematika Judita Slabe, razredniki
21. 5. 2019 ob 18.00 9. razred Zaključna ekskurzija, valeta, NPZ razredniki

Podružnične šole

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
14. 5. 2019 ob 18.30 5. razred za vse podružnice na matični šoli Letna šola v naravi ravnatelj, vodja šole v naravi, razredniki
Junij 2019 1.- 5. razred Bukovica Zaključna prireditev razredniki
Junij 2019 1. – 5. razred Bukovščica Zaključna prireditev razredniki
Junij 2019 1. –5. razred Lenart Zaključna prireditev razredniki

Na roditeljski sestanek boste starši povabljeni s strani razrednikov. Vabila bodo učenci prevzeli za vas teden dni pred sestankom.

Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite sestankov in na tak način izveste vsebinske in organizacijske novosti za šolsko leto 2017/2018, ki vam bodo pomagale usmerjati delo vašega otroka in sodelovati z nami.

Sestanki za starše bodočih prvošolčkov

Datum, kraj Za koga Vsebina Nosilci

5. 2. 2019 ob 17.00

Matična šola

Za starše bodočih prvošolcev matične šole in podružnic Vpis v prvi razred, šolski okoliši, predstavitev šolanja na OŠ Ivana Groharja, razvojne značilnosti prvošolcev RA 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj

4. 6. 2019,

Matična šola

Za učence in starše bodočih prvošolcev matične šole Delavnice za starše prvošolčkov, predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov učitelji 1. triade, svetovalna služba, ravnatelj

6. 6. 2019

PŠ TS Bukovica

Za starše bodočih prvošolcev podružnic predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov učiteljice bodočega 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj

 

(Skupno 448 obiskov, današnjih obiskov 1)