Zdravstvena predavanja

Osnovna šola sodeluje z Zdravstvenim domom Škofja Loka pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih v času šolanja za učence 1., 3., 6. in 8. razreda, cepljenj, pri preverjanju sluha v 7. razredu, navajanju na pravilno umivanje zob in nadzoru čiščenja zob pri učencih od 1. do 5. razreda v umivalnici zob, letnem pregledu zob na osnovi dispanzerske metode dela za vse učence šole v šolski zobni ambulanti.

Učenci imajo v času sistematskih pregledov  tudi predavanje, in sicer za 1. razred ‒ Zajčkova pot v šolo, za 3. razred ‒ Dejavno preživljanje prostega časa, za 6. razred ‒ Odraščanje in za 8. razred – Gibam se. V času sistematskega pregleda imajo tudi cepljenje za učence in učenke v 1. in 3. razredu, v 6. razredu pa samo za učenke, ki to želijo.

ODDELEK NASLOV PREDAVANJA IN IZVAJALEC TERMIN
8. A

Gibam se

Višja medicinska sestra Danica Benedik

petek, 26. 10. 2018
8. B

Gibam se

Višja medicinska sestra Danica Benedik

petek, 9. 11. 2018
8. C

Gibam se

Višja medicinska sestra Danica Benedik

sreda, 21.11.2018
6. A

Odraščanje

Višja medicinska sestra

6. B

Odraščanje

Višja medicinska sestra

6. C

Odraščanje

Višja medicinska sestra

 

V bližnjem vrtcu imamo zobno ambulanto za predšolske otroke in učence našega zavoda. Obe zdravstveni delavki sta zaposleni v Zdravstvenem domu Škofa Loka.

V skrbi za zdrav razvoj učencev organiziramo različne šole v naravi in učence spodbujamo h koristnemu preživljanju prostega časa ter vključevanju v različne športne dejavnosti.

V letošnjem letu ohranjamo naše sodelovanje z Zdravstvenim domom. Poleg rednih sistematičnih pregledov bo vsak oddelek na matični šoli in podružnicah imel še dve uri predavanj in delavnic z različno vsebino, ki je vezana na starost otrok. Čas izvedbe bomo sproti dopolnjevali, ker se o terminh usklajujemo z Zdravstvenim domom v Škofji Loki.Predavanja – delavnice bo izvajala medicinska sestra Mojca Žargi. Vsebina predavanj in delavnic je sledeča:

NASLOV PREDAVANJA TERMIN
Bukovica
1.r. Zdrave navade, Osebna higiena 26. 9. 2018
2., 3.r. Zdrav način življenja 26. 9. 2018
4.,5.r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost 26. 9. 2018
Bukovščica
1., 3. r. Osebna higiena ,  Zdrav način življenja  21. 9. 2018
4., 5. r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost 21. 9. 2018
Lenart
1., 2., 3. r. Zdrave navade, Osebna higiena, Zdrav način življenja  25. 9. 2018
4., 5. r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost 25. 9. 2018

 

Dan Oddelek Učitelj Naslov predavanja
ČET, 17. 1. 2019 1. A razredničarka ZDRAVE NAVADE
1. B razredničarka
SRE, 16. 1. 2019
2. A razredničarka OSEBNA HIGIENA
2. B razredničarka
TOR, 15. 1. 2019
3. A razredničarka ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
3. B razredničarka
PON, 14. 1. 2019 4. A razredničarka PREPREČEVANJE POŠKODB
4. B razredničarka
PET, 11. 1. 2019
5. A razredničarka ZASVOJENOST
5. B razredničarka
ČET, 10. 1. 2019 6. C  ODRAŠČANJE
SRE, 9. 1. 2019
6. B ODRAŠČANJE
6. A
TOR, 8. 1. 2019
7. A
POZITIVNA PODOBA IN STRES
7. B
PON, 7. 1. 2019 7. C

POZITIVNA PODOBA IN STRES

MEDSEBOJNI ODNOSI

8. C
PET, 25. 1. 2019 8. A
MEDSEBOJNI ODNOSI
8. B
ČET, 24. 1. 2019 9. A VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
9. B VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

 

 

 

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)