Select Page

Zdravstvena predavanja

Osnovna šola sodeluje z Zdravstvenim domom Škofja Loka pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih v času šolanja za učence 1., 3., 6. in 8. razreda, cepljenj, pri preverjanju sluha v 7. razredu, navajanju na pravilno umivanje zob in nadzoru čiščenja zob pri učencih od 1. do 5. razreda v umivalnici zob, letnem pregledu zob na osnovi dispanzerske metode dela za vse učence šole v šolski zobni ambulanti.

V bližnjem vrtcu imamo zobno ambulanto za predšolske otroke in učence našega zavoda. Obe zdravstveni delavki sta zaposleni v Zdravstvenem domu Škofa Loka.

V skrbi za zdrav razvoj učencev organiziramo različne šole v naravi in učence spodbujamo h koristnemu preživljanju prostega časa ter vključevanju v različne športne dejavnosti.

V letošnjem letu ohranjamo naše sodelovanje z Zdravstvenim domom. Poleg rednih sistematičnih pregledov bo vsak oddelek na matični šoli in podružnicah imel še dve uri predavanj in delavnic z različno vsebino, ki je vezana na starost otrok. Čas izvedbe bomo sproti dopolnjevali, ker se o terminih usklajujemo z Zdravstvenim domom v Škofji Loki.

Predavanja – delavnice bo izvajala dipl. m. s. Ema Oblak. Vsebina predavanj in delavnic je sledeča:

NASLOV PREDAVANJA TERMIN
Bukovica
1.r. Zdrave navade, Osebna higiena
2., 3. r. Zdrav način življenja
4., 5. r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost
Bukovščica
1., 3. r. Osebna higiena,  Zdrav način življenja
4., 5. r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost
Lenart
1., 2., 3. r. Zdrave navade, Osebna higiena, Zdrav način življenja
4., 5. r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost

 

Dan Oddelek Naslov predavanja
6. c  Odraščanje
 6. b
 5. a  Zasvojenost
 5. b
 8. a  Medsebojni odnosi
 8. b
 4. a

 Preprečevanje poškodb

Vzgoja za zdravo spolnost

 9. a
 2. b  Osebna higiena
 2. a
9. c  Vzgoja za zdravo spolnost
 4. b  Preprečevanje poškodb
 8. c

 Medsebojni odnosi

Vzgoja za zdravo spolnost

 9. b
1. a  Zdrave navade
1. b 
1. c

 Zdrave navade

Zdrav način življenja

 3. b 
3. a

 Zdrav način življenja

Odraščanje

 6. a

 7. b

7. a

 Pozitivna podoba in stres
 7. c  Pozitivna podoba in stres

 

 

 

(Skupno 178 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost