Skoči na glavno vsebino
Select Page

Angleščina v 1. triadi

Pouk angleščine v 1. razredu poteka kot nobvezni izbirni predmet, v 2. in 3. razredu pa se izvaja kot obvezni učni predmet.

Pri poučevanju učiteljice upoštevamo razvojne značilnosti otrok v zgodnjem starostnem obdobju. Otroci pri tej starosti imajo bogato domišljijo, so radovedni in se želijo sporazumevati, zato se lažje, hitreje in neobremenjeno učijo ter pridobivajo občutek za jezik (ritem, intonacija). Nimajo ovir pri posnemanju učitelja ter ponavljanju besed oz. povedi. Pripravljeni so govoriti, delati napake, manj so sramežljivi kot v kasnejših starostnih obdobjih. Ker so zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, lažje usvajajo in posnemajo glasovno podobo besed in izrazov-tudi glasov, ki jih v slovenščini nimamo.

Tuji jezik se tesno povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih šolskih predmetih:

  • SPO: razredna pravila, šolska torba, promet in varna pot v šolo, deli telesa …
  • MAT: števila do 20, liki in telesa, grafični prikazi …
  • ŠPO: naravne oblike gibanja, atletska abeceda …
  • LUM: risanje, oblikovanje, slikanje …
  • GUM: petje, izvajanje ritma, ples …
  • TJA: spoznavajo glasovno podobo angleščine; razumejo preprosta navodila v angleščini

Pri pouku ne potrebujemo učbenika oz. delovnega zvezka. Uporabljamo veliko avtentičnega materiala-pravljice, zgodbice, pesmi, izštevanke, spletni posnetki pesmi, pravljic-animacij … V pouk vključujemo predvsem veliko gibalnih in igralnih aktivnosti. Veliko je poslušanja, otroci pa pokažejo razumevanje s svojim besednim (v slovenščini ali angleščini) ali nebesednim odzivom (gibalno, z risanjem, mimika).

Pouk je načrtovan z upoštevanjem učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu oz. učnega načrta za tuji jezik v 1. razredu. Sprva razvijamo poslušanje in govorno sporočanje, šele kasneje (v 3. razredu) pa zajamemo tudi področje branja in pisanja. Ocenjevanje znanja je v 1. in 2. razredu opisno, v 3. pa številčno.

Dodatno gradivo:

British Council Kids

Games

 

(Skupno 484 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost