Select Page

Zaposleni – razredniki, nerazredniki, dopoldanske govorilne ure, e-naslovi

Funkcija Ime in priimek Govorilne ure Elektronski naslov
Ravnatelj Marko Primožič   marko.primozic(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Maja Doljak   maja.doljak(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Irena Frakelj Kešnar   irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica Irena Benedičič   irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Bukovščica Alenka Magajne Germ   alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Sv. Lenart Maja Habjan   maja.habjan(at)os-igroharja.si
 

MATIČNA ŠOLA Učitelji od 1. do 5. razreda

učitelj poučuje razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Andreja Šifrer 1.a 1.a     učilnica 111 andreja.sifrer(at)os-igroharja.si
Valentina Žagar Druga učiteljica v 1.a       učilnica 111 tina.zagar(at)os-igroharja.si
Jerneja Eržen 1.b 1.b      učilnica 112 jerneja.erzen(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc Druga učiteljica v 1.b       učilnica 112 nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Maja Trojar Kepic 2.a 2.a     učilnica 110 maja.trojar-kepic(at)os-igroharja.si
Tatjana Jeram 2.b 2.b     učilnica g13 tatjana.jeram(at)os-igroharja.si
Maja Hudolin 2.c 2.c     učilnica 133 maja.hudolin(at)os-igroharja.si
Ivanka Dolenc 3.a 3.a     učilnica 203 ivanka.dolenc(at)os-igroharja.si
Urška Ziherl daljša odsotnost       učilnica 204 urska.ziherl(at)os-igroharja.si
Mirjam Urbas 4.b 4.b     učilnica 201 mirjam.urbas(at)os-igroharja.si
Irena Peternel 4.a 4.a     učilnica 202 irena.peternel(at)os-igroharja.si
Janja Bračko Mesec 4.c 4.c     učilnica 120 janja.bracko(at)os-igroharja.si
Branka Mali 5.a 5.a     učilnica 240 branka.mali(at)os-igroharja.si
Jerneja Tolar 5.b 5.b     učilnica 241 jerneja.tolar(at)os-igroharja.si
Vlasta Himidi OPB     Po vnaprejšnjem dogovoru s starši   vlasta.himidi(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc OPB         tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Darja Čadež OPB         darja.cadez(at)os-igroharja.si
Irena Frakelj Kešnar OPB     Po vnaprejšnjem dogovoru s starši   irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Martina Šmid OPB     Po vnaprejšnjem dogovoru s starši   martina.smid(at)os-igroharja.si
Tjaša Frelih OPB         tjasa.frelih(at)os-igroharja.si
Maja Doljak OPB     Po vnaprejšnjem dogovoru s starši   maja.doljak(at)os-igroharja.si
Mihela Kokelj daljša odsotnost         mihela.kokelj(at)os-igroharja.si
Matej Mavri 3.b       Učilnica 204 matej.mavri(at)os-igroharja.si
Majda Jeraj OPB         majda.jeraj(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc OPB         nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Luka Okršlar OPB         luka.okrslar(at)os-igroharja.si
 

Učitelji od 6. do 9. razreda

učitelj poučuje Razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Luka Planinc geografija 8.a     učilnica 226 luka.planinc(at)os-igroharja.si
Tatjana Ignatov Žlebnik angleščina 8.b     učilnica 214 tatjana.ignatov-zlebnik(at)os-igroharja.si
Nataša Ivanušič matematika 8.c     učilnica 123 natasa.ivanusic(at)os-igroharja.si
Barbara Juvančič matematika 9.a     učilnica 128 barbara.juvancic(at)os-igroharja.si
Janez Beguš tehnika in tehnologija 9.b     učilnica 135 janez.begus(at)os-igroharja.si
Gorazd Pintar glasbena umetnost 9.c     učilnica 140 gorazd.pintar(at)os-igroharja.si
Sara Šinko slovenščina         sara.sinko@os-igroharja.si
Jože Kordiš šport 6.b     učilnica 219 joze.kordis(at)os-igroharja.si
Jana Ržen biologija, naravoslovje, gospodinjstvo 6.c     učilnica 221 jana.rzen(at)os-igroharja.si
Bernarda Pohleven gibanje – razširjeni program, šport 7.a     učilnica 229 bernarda.pohleven(at)os-igroharja.si
mag. Tina Osterman kemija, naravoslovje 7.b     učilnica 224 tina.osterman(at)os-igroharja.si
Katarina Pegam angleščina 7.c     učilnica 211 katarina.pegam(at)os-igroharja.si
Maja Bajželj Plešec gibanje – razširjeni program, šport         maja.bajzelj-plesec(at)os-igroharja.si
Petra Primc Marko likovna umetnost 6.a     učilnica 137 petra.primc-marko(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc nemščina,  koordinatorka projekta JEŠT       kabinet TJA tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Nina Bokal fizika, matematika       učilnica 125 nina.bokal(at)os-igroharja.si
Manca Mikelj slovenščina       učilnica 219 manca.mikelj(at)os-igroharja.si
Sabina Leben daljša odsotnost          
Gordana Marković angleščina       kabinet TJA gordana.markovic(at)os-igroharja.si
Špela Jazbar matematika, tehnika in tehnologija       učilnica 128 spela.jazbar(at)os-igroharja.si
Urška Škerjanec laborantstvo          
Mara Peternelj gibanje – razširjeni program, šport       kabinet ŠPO mara.peternelj(at)os-igroharja.si
Kristina Poljanšek daljša odsotnost          
             
Blaženka Ravnikar naravoslovje, gospodinjstvo       učilnici 221, 130 blazka.ravnikar(at)os-igroharja.si
             
Martina Susman koordinatorka projekta Pogum       Pisarna 121 martina.susman(at)os-igroharja.si
Majda Šubic računalništvo       učilnica 117 majda.subic(at)os-igroharja.si
Barbara Trdina zgodovina       učilnica 229 barbara.trdina(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec državljanska kultura in etika       kabinet ZGO – GEO andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Sanja Podgornik Bokal slovenščina         sanja.podgornik-bokal(at)os-igroharja.si
Nina Sladič koordinatorka projekta Ješt         nina.sladic(at)os-igroharja.si
             
 
PŠ BUKOVICA
 
učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tanja Veber  1., 2. razred       tanja.veber(at)os-igroharja.si
Andreja Jesenik Jelenc  3. razred        andreja.jesenik-jelenc(at)os-igroharja.si
 Irena Benedičič  4., 5. razred       irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec  OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši     andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Martin Draksler  OPB       martin.draksler(at)os-igroharja.si
Barbara Traven Teraž Drugi učitelj v 1. razredu       barbara.traven-teraz(at)os-igroharja.si

PŠ BUKOVŠČICA

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tinkara Šušteršič 1.,3. razred       tinkara.sustersic(at)os-igroharja.si
 Alenka Magajne Germ 4.,5. razred       alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Barbara Traven Teraž OPB       barbara.traven-teraz(at)os-igroharja.si

PŠ SV. LENART

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Maja Habjan  1. ,2. razred       maja.habjan(at)os-igroharja.si
Anja Čibej 3., 4., 5. razred       anja.cibej(at)os-igroharja.si
Jera Šuštar Drugi učitelj v 1. razredu       jera.sustar(at)os-igroharja.si
Tinkara Pokorn OPB       tinkara.pokorn(at)os-igroharja.si

Knjižnica

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Anica Benedičič Knjižnica       anica.benedicic(at)os-igroharja.si
           
           
 

Svetovalna služba

strokovni delavec poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Judita Slabe   Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 251 judita.slabe(at)os-igroharja.si
Martina Susman   Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 121 martina.susman(at)os-igroharja.si
Katrin Kopač   Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 252 katrin.kopac(at)os-igroharja.si
         
         
 

Učitelji dodatne strokovne pomoči

strokovni delavec poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Polonca Maček DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Kabinet DSP polona.macek(at)os-igroharja.si
Maja Benedičič DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 116 maja.benedicic(at)os-igroharja.si
Martina Susman DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 121 martina.susman(at)os-igroharja.si
         
 
Računalničar Elektronski naslov
Rok Berčič rok.bercic(at)os-igroharja.si

 

Tajnica VIZ Elektronski naslov Uradne ure
Darja Beguš darja.begus(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan od 7.00 – 14.00
 
Računovodstvo Opravlja delo Elektronski naslov Uradne ure
Milena Potočnik računovodkinja racunovodja(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan med 7.45 – 9.30
Zdenka Rakovec knjigovodkinja  osig.knjigovodja(at)guest.arnes.si Vsak delovni dan med 10.30 – 12.00
 
Kuhinja – matična šola Elektronski naslov
Andreja Ažbe  
Janez Klemenčič kuhinja(at)os-igroharja.si
Špela Potrebuješ  
Ivanka Tomažič  
 
 Hišniki – matična šola in podružnice Elektronski naslov
Andrej Čemažar  andrej.cemazar(at)os-igroharja.si
Boštjan Uršič  
   
 
Ostali delavci šole:
Čistilke: Edina Đulsić, Andreja Jereb, Snežana Kajzer, Mirjana Kuprešak, Andreja Petrović, Ivanka Tomažič, Viktorija Torkar
Spremljevalka gibalno oviranega učenca: Irena Vodnik
 
***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Ivana Groharja, vsebujejo namesto znaka “@” nadomestni zapis “(at)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(at)” zamenjate z znakom “@”. Hvala za razumevanje.
(Skupno 17.529 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost