Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD

Na šoli deluje Šolski sklad za izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa osnovne šole. Glavni poudarek je na pomoči učencem s slabšim ekonomsko-materialnim statusom. Sredstva lahko namenjamo tudi za razvojno-raziskovalne in druge projekte zavoda, za nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrževanje.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev in strokovnih delavce šole. Člane UO Šolskega sklada je imenoval Svet staršev na svoji seji 29. 9. 2022.

Prvi sestanek upravnega odbora Šolskega sklada v šolskem letu 2023/24 načrtujemo 26. 9. 2023.

Za pomoč je možno zaprositi na podlagi pisne vloge. Upravni odbor Šolskega sklada ugotavlja upravičenost do sredstev. Starši, ki pomoč potrebujete, se lahko oglasite pri šolski svetovalni službi.

Sredstva Šolskega sklada se zbirajo iz:

– prispevkov staršev (priložnost je obisk že tradicionalnega dobrodelnega koncerta z Miklavževim sejmom),

– donacij (posameznih pravnih in fizičnih oseb – denarni, materialni prispevki),

– premoženjskih pravic darovalcev,

– zapuščin,

– sredstev proračunov (državnega, občinskega),

– drugih sredstev.

Vsi, ki bi želeli darovati v Šolski sklad, lahko svoj prispevek nakažete na račun šole:

odprt pri UJP: 01322-6030682952, sklic 00 29253 (obvezno navedite sklic).

V primeru, da potrebujete donatorsko pogodbo, se lahko obrnete na ravnatelja šole. Donirate lahko za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, ki je v skladu s predpisi dopustna; lahko pa konkretno navedete želje, komu naj bi bil Vaš denar namenjen.

 

(Skupno 737 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost