Skoči na glavno vsebino
Select Page

Pogum

»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«


 

 

 

 

 

 

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR

 

S šolskim letom 2017/2018 smo kot razvojna osnovna šola vstopili v projekt KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH. Krajše projekt imenujemo POGUM (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih).

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

–       v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti,

–       predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,

–       razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

Ključna cilja sta:

–             razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;

–             opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in  strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju sestavljajo tri področja (ZAMISLI IN PRILOŽNOSTI, VIRI, K DEJANJEM) s po petimi veščinami, s pomočjo katerih bomo dosegali cilje.

projekt pogum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Susman, koordinatorica projekta

***************************************************************************************

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

PODROČJE: GIBANJE IN ZDRAVJE

GOZDOLJUB (pouk v naravi): 1.-4. r. matične šole, 1.-3. r. PŠ Sv. Lenart, 2.-3. r. PŠ Bukovščica

izbirni predmet NAČINI PREHRANJEVANJA (9. r.)

izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA (7.-9. r.)

GEOGRAFIJA (6. r.)

PLANINSKI KROŽEK (tudi ogled Loške učne poti in predlogi učencev za obnovo poti)

GIBALNE URICE (PŠ Sv. Lenart, 1.-5. r.)

PODALJŠANO BIVANJE (OPB 4, OPB 5, OPB 8, PŠ Bukovščica, PŠ Sv. Lenart)

MINUTKA ZA ZDRAVJE

PEŠBUS

OBISKI VRHOV LOŠKE PLANINSKE POTI

LIKOVNA UMETNOST (MUS, 7. r.)

interesna dejavnost UME Računalništvo

december 2021: VOŠČILNICE za Center slepih, slabovidnih in starejših (3. r.)

april 2022: TEHNIŠKI DAN dan naravoslovnih ved (7. r.)

maj 2022: ŠPORTNI DAN – ORIENTACIJA (6. r.)

junij 2022: PISANJE RAZGLEDNIC za babice in dedke (3. r.)

Dejavnosti so razvidne tudi iz Načrta za realizacijo kompetence podjetnosti.

Porocilo_POGUM_2021_2022

POGUM_Predstavitev_UZ_1.7.2022

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

PODROČJE: ŠOLE KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI

november 2020: TEHNIŠKI DAN – eko dan – na daljavo (6.-9. r.)
december 2020: VOŠČILNICE za Center slepih, slabovidnih in starejših – na daljavo (3. r.)

celo leto: GOZDOLJUB (pouk v naravi) (1.-4. r. matične šole in 1.-3. r. PŠ Sv. Lenart)
celo leto: PLANINSKI KROŽEK
maj 2021: IZDELAVA SENČNE SLIKE (steklo na hodniku predmetne stopnje) (Likovno snovanje, 6.-8. r.)
maj 2021: UREDITEV SKALNJAKA IN VISOKE GREDE (Rastline in človek, 6.-8. r.)
junij 2021: PISANJE RAZGLEDNIC za babice in dedke (3. r.)

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

PODROČJE: PROSTORI

oktober 2019: OBISK CRNGROBA (4. r. in 7.r.)
oktober 2019: TEHNIŠKI DAN – eko dan: nov izdelek iz odpadnega materiala (7. r.)
november 2019: NATEČAJNI DAN – predlogi za spremembo v prostoru – šolski hodniki, igrišče … (4., 6., 8. r.)
december 2019: KULTURNA PRIREDITEV v Centru slepih, slabovidnih in starejših ter VOŠČILA (folklorni krožek in 3. r.)
december 2019: URA KEMIJE (9. b)
maj 2020: pouk na daljavo (SLJ – KRJAVELJ) (6. r.)
junij 2020: PISANJE RAZGLEDNIC za babice in dedke (3. r.)
celo leto: PLANINSKI KROŽEK

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

PODROČJE: ŠOLE KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI

oktober 2018: TEHNIŠKI DAN – eko dan: nov izdelek iz odpadnega materiala (7. r.)
december 2018: KULTURNA PRIREDITEV v Centru slepih, slabovidnih in starejših ter VOŠČILA (folklorni krožek in 3. r)
junij 2019: PISANJE RAZGLEDNIC za babice in dedke (3. r.)
celo leto: PLANINSKI KROŽEK

(Skupno 907 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost