Select Page

Roditeljski sestanki

V mesecu septembru bomo izvedli roditeljske sestanke za vse oddelke naše šole po naslednjem razporedu:

Matična šola v Podlubniku:

1. roditeljski sestanek

Vsebina

Nosilec

14. 9. 2021 ob 18.00

1. razred

Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. Razredniki, druge strokovne delavke in učiteljice OPB in ravnatelj
6. 9. 2021 ob 18.00

2. razred

Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. Razredniki, učiteljice OPB
13. 9. 2021 ob 18.00

3. razred

Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. Razredniki, učiteljice OPB
20. 9. 2021 ob 18.00

4. razred

Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. Razredniki, učiteljice OPB
16. 9. 2021 ob 18.00

5. razred

Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. Razredniki, učiteljice OPB
2. 9. 2021 ob 18.00

6. razred

Predstavitev učiteljskega zbora, Letna šola v naravi, predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. Ravnatelj, razredniki, predmetni učitelji in šolska svetovalna služba
8. 9. 2021 ob 18.00

7. razred

Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. Razredniki

7. 9. 2021 ob 18.00

potekal bo v MS Teamsih

8. razred

Šola v naravi, predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, karierna orientacija v 8. razredu. Razredniki, ravnatelj, psihologinja
9. 9. 2021 ob 18.00, potekal bo v MS Teamsih 9. razred Karierna orientacija v 9. razredu, predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. razredniki, psihologinja

Podružnične šole:

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
1. 9. 2021 1. razred Bukovica Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, učitelj/ica OPB

15. 9. 2021 ob 16.30

15. 9. 2021 ob 17.30

2., 3. razred Bukovica (16.30)

4., 5. razred Bukovica (17.30)

Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli. razredniki,  učitelj/ica OPB
6. 9. 2021 ob 18.00 2. – 5. razred Bukovščica Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli

 

razredniki, učitelj/ica OPB

 

13. 9. 2021 ob 18.00 1. razred Sv. Lenart Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli razredniki, učitelj/ica,  OPB
13. 9. 2021 ob 17.00 2. – 5. razred Sv. Lenart Predstavitev LDN 2021/22, predstavitev Modela, po katerem poteka VIZ v času covida, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli razredniki, učitelj/ica OPB

Na vseh roditeljskih sestankih bo najprej skupni del z ravnateljem, nato bodo razredniki nadaljevali z roditeljskim sestankom po oddelkih.

Drugi roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

9. 2. 2022 ob 17.00 1. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
9. 2. 2022 ob 18.00 2. razred Program NEON, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki, izvajalke programa NEON
1. 2. 2022 ob 17.30 3. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, testiranje branja. razredniki, Katarina Podrekar, specialna pedagoginja
3. 2. 2022 ob 17.00 4. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
3. 2. 2022 ob 18.00 5. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, Letna šola v naravi razredniki, vodja šole v naravi, razredniki
10. 2. 2022 ob 17.00 6. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti, NPZ. razredniki, ravnatelj ali pomočnica ravnatelja
9. 11. 2021 ob 18.30 7. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti. razredniki, ravnatelj, vodja ŠN
8. 3. 2022 ob 18.30 8. razred Starši na karierni poti mladostnika, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. psihologinja, razredniki
1. 2. 2022 ob 18.30 9. razred Vpis v srednje šole, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, zaključna ekskurzija, valeta, NPZ. psihologinja, razredniki

Podružnične šole

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
5. 1. 2022 ob 17.00 1., 2. in 3. razred PŠ Lenart, PŠ Bukovica, PŠ Bukovščica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, naravoslovni tabor, NEON razredniki
3. 2. 2022 ob 18.30 5. razred Šola v naravi razredniki, ravnatelj
7. 4. 2022 ob 17.00 4. in 5. razred Šola v naravi – tematski teden v CŠOD razredniki

3. roditeljski sestanek

Matična šola

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
10. 2. 2022 ob 17.00 7. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti razredniki
10. 5. 2022 ob 17.30 1. razred Naravoslovni tabor razredniki, vodja tabora
10. 5. 2022 ob 18.30 5. razred matične šole in podružničnih šol Letna šola v naravi razredniki, vodja ŠN

V mesecu juniju bodo nekateri razredniki matične in podružničnih šol povabili starše na zaključno prireditev.

Sestanki za starše bodočih prvošolcev
Datum, kraj Za koga Vsebina Nosilci
2. 2. 2022 ob 18.00, matična šola Za starše bodočih prvošolcev matične šole in podružnic Vpis v prvi razred, šolski okoliš, predstavitev šolanja na OŠ Ivana Groharja, razvojne značilnosti prvošolcev. svetovalna služba, ravnatelj, pomočnica ravnatelja
7. 6. 2022 ob 18.00 matična šola Za bodoče prvošolce in njihove starše na matični šoli Delavnice za otroke, priprava na šolo, predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov. učitelji 1. triade, svetovalna služba, ravnatelj
9. 6. 2022 ob 17.00 PŠ TS Bukovica Za starše bodočih prvošolcev podružnic Predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov, priprava na šolo. učiteljice bodočega 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj

 

(Skupno 1.547 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost