Skoči na glavno vsebino
Select Page

Roditeljski sestanki

V mesecu septembru bomo izvedli roditeljske sestanke za vse oddelke naše šole po naslednjem razporedu:

Matična šola v Podlubniku:

1. roditeljski sestanek

Vsebina

Nosilec

1. 9. 2022

1. razred

Predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, druge strokovne delavke in učiteljice OPB in ravnatelj
12. 9. 2022 ob 18.00

2. razred

Predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
13. 9. 2022 ob 18.00

3. razred

Predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
19. 9. 2022 ob 18.00

4. razred

Predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
20. 9. 2022 ob 18.00

5. razred

Predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, učiteljice OPB
6. 9. 2022 ob 18.00

6. razred

Predstavitev učiteljskega zbora, predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Ravnatelj, razredniki, predmetni učitelji in šolska svetovalna služba
8. 9. 2022 ob 18.00

7. razred

Predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki
5. 9. 2022 ob 18.00

8. razred

Šola v naravi, predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. Razredniki, ravnatelj, psihologinja
       
7. 9. 2022 ob 18.00h 9. razred Karierna orientacija v 9. razredu, predstavitev LDN 2022/23, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN. Izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, psihologinja

Podružnične šole:

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
1. 9. 2022 1. razred Bukovica Predstavitev LDN 2022/23,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, učitelj/ica OPB

15. 9. 2022 ob 16.30

15. 9. 2022 ob 17.30

2., 3. razred Bukovica (16.30)

4., 5. razred Bukovica (17.30)

Predstavitev LDN 2022/23,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN, izvolitev predstavnika Sveta staršev.. razredniki,  učitelj/ica OPB
12. 9. 2022 ob 17.00 1. – 5. razred Bukovščica Predstavitev LDN 2022/23,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN, izvolitev predstavnika Sveta staršev.

 

razredniki, učitelj/ica OPB

 

1. 9. 2022 ob 18.00 1. razred Sv. Lenart Predstavitev LDN 2022/23,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, učitelj/ica,  OPB
13. 9. 2022 ob 17.00 2. – 5. razred Sv. Lenart Predstavitev LDN 2022/23,  seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli, učenje učenja, spremembe PŠR, VN, izvolitev predstavnika Sveta staršev. razredniki, učitelj/ica OPB

Na vseh roditeljskih sestankih bo najprej skupni del z ravnateljem, nato bodo razredniki nadaljevali z roditeljskim sestankom po oddelkih.

Drugi roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

2. 2. 2023 ob 17.00 1. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
14. 2. 2023 ob 18.00 2. razred Program NEON, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki, izvajalke programa NEON
2. 2. 2023 ob 18.00 3. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, testiranje branja. razredniki, Maja Benedičič, specialna pedagoginja
15. 2. 2023 ob 17.30 4. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. razredniki
20. 2. 2023 ob 17.30 5. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, Letna šola v naravi razredniki, vodja šole v naravi, razredniki
15. 2. 2023 ob 18.30 6. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti, NPZ. razredniki, ravnatelj ali pomočnica ravnatelja
8. 11. 2022 ob 18.45 7. razred Zimska šola v naravi razredniki, ravnatelj, vodja ŠN
7. 3. 2023 ob 18.30 8. razred Starši na karierni poti mladostnika, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku. psihologinja, razredniki
14. 2. 2023 ob 18.30 9. razred Vpis v srednje šole, analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, zaključna ekskurzija, valeta, NPZ. psihologinja, razredniki

Podružnične šole

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
2. 2. 2023 ob 16.30 1. in 2. r. PŠ Bukovica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, naravoslovni tabor razredniki
2. 2. 2023 ob 17.00 3. razred PŠ Bukovica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku razredniki
2. 2. 2023 4. in 5. razred PŠ Bukovica Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku razredniki
20. 2. 2023 ob 18.30 5. razred Šola v naravi razredniki, ravnatelj

3. roditeljski sestanek

Matična šola

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
20. 2. 2023 ob 17.00 7. razred Analiza učnega uspeha in vzgojnega dela v oddelku, izbirni predmeti razredniki
  1. razred Naravoslovni tabor razredniki, vodja tabora
9. 5. 2023 ob 18.30 5. razred matične šole in podružničnih šol Letna šola v naravi razredniki, vodja ŠN

V mesecu juniju bodo nekateri razredniki matične in podružničnih šol povabili starše na zaključno prireditev.

Sestanki za starše bodočih prvošolcev
Datum, kraj Za koga Vsebina Nosilci
1. 2. 2023 ob 18.00, matična šola Za starše bodočih prvošolcev matične šole in podružnic Vpis v prvi razred, šolski okoliš, predstavitev šolanja na OŠ Ivana Groharja, razvojne značilnosti prvošolcev. svetovalna služba, ravnatelj, pomočnica ravnatelja
6. 6. 2023 ob 18.00 matična šola Za bodoče prvošolce in njihove starše na matični šoli Delavnice za otroke, priprava na šolo, predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov. učitelji 1. triade, svetovalna služba, ravnatelj
8. 6. 2023 ob 17.00 PŠ TS Bukovica Za starše bodočih prvošolcev podružnic Predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov, priprava na šolo. učiteljice bodočega 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj

 

(Skupno 1.849 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost