Skoči na glavno vsebino
Select Page

Slovenščina

Pozdravljeni, sedmošolci. Na tej strani boste vsak dan brali navodila za pouk slovenščine.

TOREK, 31. 3. 2020:

7. a, b in c

Prejšnji teden smo se pripravljali na govorni nastop – večinoma ste mi že poslali svoja besedila in ppt-predstavitve/plakate. Kdor še ni, vas vabim, da to stori čim prej. V spletni učilnici imate zbrana navodila za pripravo v razdelku opis življenja osebe.

Danes nas čaka ponavljanje zaimkov, ki smo jih spoznali v 6. razredu, in začeli bomo s svojilni zaimki. Osebne zaimke boste ponovili s pomočjo UL Zaimki ponovitev. Lahko ga natisnete in rešite, lahko ga rešite na računalnik in potem natisnete ali pa rešitve UL zapišete v mali zvezek.

Ko boste rešili UL, vas čakajo naloge v SDZ 1 od str. 102 do strani 103. Preberite kratko besedilo in rešite od 1. do 5. naloge.

Želim vam uspešno delo in ne pozabite na prijavo v spletno učilnico. Ključ za prijavo je slovka7

Sabina Leben

PONEDELJEK, 30. 3. 2020:

7. b in c

PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP:

Oblikuj ppt-predstavitev in upoštevaj značilnosti dobre ppt-predstavitve (naslovi, ključne besede, slikovno gradivo – fotografije ali video …). V zvezku si še enkrat poglej smernice, ki ste jih dobili ob začetku šolskega leta. Oblikuj ppt-predstavitev za opis življenja osebe. Vadi besedilo govornega nastopa ob ppt-predstavitvi.

Na elektronski naslov mi pošlji ppt-predstavitev. Če mi še nisi poslal/-a besedila in miselnega vzorca, pa mi pošlji tudi ta dva dokumenta (Miselni vzorec je seveda lahko kar del ppt-predstavitve ali pa zapisan posebej.).

Od srede, 1. 4. 2020, bodo navodila v spletni učilnici, v katero ste letos že večkrat dostopali. Če kdo še ni uspel preveriti gesla, naj to čim prej stori. Ključ za vpis je slovka7.

Lep teden vam želim in pazite nase.

Sabina Leben

PETEK, 27. 3. 2020:

7. a

Oblikuj ppt-predstavitev in upoštevaj značilnosti dobre ppt-predstavitve (naslovi, ključne besede, slikovno gradivo – fotografije ali video …). V zvezku si še enkrat poglej smernice, ki ste jih dobili ob začetku šolskega leta. Oblikuj ppt-predstavitev za opis življenja osebe. Vadi besedilo govornega nastopa ob ppt-predstavitvi.

Na elektronski naslov mi pošlji ppt-predstavitev. Če mi še nisi poslal/-a besedila in miselnega vzorca, pa mi pošlji tudi ta dva dokumenta (Miselni vzorec je seveda lahko kar del ppt-predstavitve ali pa zapisan posebej.).

7. b in c

PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP:

Uredi pisno zasnovo besedila glede na povratno informacijo in s pomočjo spodnjega zapisa.

  1. V uvodu napoveš temo (uvod naj bo dolg najmanj od 5 do 8 povedi, v njem pojasniš, koga si izbral za govorni nastop in zakaj) in predstaviš miselni vzorec (napoveš, kaj vse boš predstavil v govornem nastopu).
  2. Jedro: preveri, da nisi le našteval/-a različnih dejavnosti, ampak si nekaj izbranih dejavnosti tudi predstavil/-a.
  3. Svojo pripoved zaključi z zaključno mislijo, ki prav tako kot uvod obsega najmanj od 5 do 8 povedi. V njem lahko povzameš zanimiva dejstva, poveš svoje mnenje o opisanem življenju ali osebi – ki ga primerno utemeljiš.

Začni pripravljati slikovno gradivo za ppt-predstavitev in naredi načrt, kako boš gradivo razporedil/-a.

Pričakujte povratno informacijo do naše naslednje ure pouka na daljavo.

Uspešno delo vam želim in lep vikend.

Sabina Leben

ČETRTEK, 26. 3. 2020:

7. a

PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP:

Uredi pisno zasnovo besedila glede na povratno informacijo in s pomočjo spodnjega zapisa.

  1. V uvodu napoveš temo (uvod naj bo dolg najmanj od 5 do 8 povedi, v njem pojasniš, koga si izbral za govorni nastop in zakaj) in predstaviš miselni vzorec (napoveš, kaj vse boš predstavil v govornem nastopu).
  2. Jedro: preveri, da nisi le našteval/-a različnih dejavnosti, ampak si nekaj izbranih dejavnosti tudi predstavil/-a.
  3. Svojo pripoved zaključi z zaključno mislijo, ki prav tako kot uvod obsega najmanj od 5 do 8 povedi. V njem lahko povzameš zanimiva dejstva, poveš svoje mnenje o opisanem življenju ali osebi – ki ga primerno utemeljiš.

Začni pripravljati slikovno gradivo za ppt-predstavitev in naredi načrt, kako boš gradivo razporedil/-a.

7. c

PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP:

Pred govornim nastopom:

Na podlagi miselnega vzorca, ki si ga pripravil/-a prejšnjo uro, sestavi  pisno zasnovo govornega nastopa. Zapisano besedilo mi pošlji na že znani naslov. Če imaš možnost, besedilo napiši v Wordu in upoštevaj značilnosti, ki si jih spoznal/-a za pisanje besedil v Wordu v letošnjem šolskem letu. Če doma nimaš možnosti, se potrudi s čitljivim zapisom in mi pošlji fotografijo svojega izdelka.

Lep pozdrav

Sabina Leben

SREDA, 25. 3. 2020: 7. a in b

PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP:

Pred govornim nastopom:

Na podlagi miselnega vzorca, ki si ga pripravil/-a prejšnjo uro, sestavi  pisno zasnovo govornega nastopa. Zapisano besedilo mi pošlji na že znani naslov. Če imaš možnost, besedilo napiši v Wordu in upoštevaj značilnosti, ki si jih spoznal/-a za pisanje besedil v Wordu v letošnjem šolskem letu. Če doma nimaš možnosti, se potrudi s čitljivim zapisom in mi pošlji fotografijo svojega izdelka.

Lep pozdrav

Sabina Leben

TOREK, 24. 3. 2020: 7. a, b, c

Pregled rešitev Opis zivljenja osebe_resitve

OPIS ŽIVLJENJA OSEBE – priprava besedila

Zadnji dve uri ste spoznavali značilnosti opisa življenja osebe. V nadaljevanju vas čaka priprava na samostojen zapis in predstavitev besedila.

PONOVIMO ZNAČILNOSTI OPISA ŽIVLJENJA OSEBE: V opisu življenja osebe najprej povemo, o kom bomo govorili, predstavljamo zanimiva dejstva, ki bodo naše poslušalce pritegnila k poslušanju.

Nato pa predstavimo dejavnosti in opravila, ki se v njegovem/njenem življenju ponavljajo. Pri tem pazimo tudi na časovno zaporedje: najprej npr. predstavimo opravila, ki potekajo zjutraj, sledijo tista čez dan in nazadnje večerna dela.

V jedrnem delu primerjamo delavnik s posebnim (denimo tekmovalnim) dnem ali soboto/nedeljo.

Svoje pripovedovanje zaokrožimo z zaključno mislijo.

Kadar opisujemo življenje znanih oseb, ki še živijo, so glagoli v sedanjiku – če pa opisujemo življenje osebe, ki je že pokojna, uporabljamo glagole v pretekliku. Takšna besedila pogosto preberemo v revijah, poslušamo ali gledamo pa jih tudi po radiu ali televiziji.

PRIPRAVA NA GOVORNI NASTOP:

Pred govornim nastopom:

  1. Pogovori se z osebo, o kateri boš pripravil/-a govorni nastop – pogovori se tudi z njenimi/njegovimi prijatelji. Izberi si osebo, ki jo res dobro poznaš in boš z lahkoto pridobil/-a podatke.
  2. Razmisli o tem, katere dejavnosti ta oseba opravlja, kako poteka njen delovni dan: v jedrnem delu se še posebej posveti dejavnostim v šoli/službi in v popoldanskem času. . Povej tudi, kako se običajni dnevi razlikujejo od vikendov oziroma prostih dni.
  3. Izdelaj miselni vzorec – izberi ključne besede, ki bodo poslušalcem pomagale slediti tvojemu govornemu nastopu. – Uporabil/-a ga boš lahko pri govornem nastopu.

Toliko za danes – nadaljevanje navodil sledi naslednjo uro. Miselni vzorec mi lahko pošljete že danes ali pa po končanih aktivnostih, vezanih na to učno snov.

Želim vam veliko zanimivih idej in dobre sogovornike/sogovornice za pripravo besedila.

Sabina Leben

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

7. b, c

Danes nadaljujete z reševanjem nalog v SDZ 1 str. 98–101/19–23, 27, minutka z g. pravopisnikom. V zvezek za jezik prepišite besedilo ZAPOMNI SI – OPIS ŽIVLJENJA OSEBE.

Naj vam tudi v novem tednu gre dobro.

Sabina Leben

PETEK, 20. 3. 2020: 7. a, b in c

7. a

Danes nadaljujete z reševanjem nalog v SDZ 1: str. 98–101/19–23, 27, minutka z g. pravopisnikom. V zvezek za jezik prepišite besedilo ZAPOMNI SI – OPIS ŽIVLJENJA OSEBE.

 7. b, c

Danes boste v SDZ 1 prebrali, kako poteka dan Roka Terkaja – Trkaja. Če imaš možnost, si lahko najprej poslušaš posnetek njegove pesmi Znanje je lajf, ki jo najdeš na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg.

Potem pa odpri SDZ 1 na strani 93. Preberi besedilo in reši naloge: str. 93–97/1. –18. naloge.

 

V tem tednu ste v veliki večini odlično sodelovali s pošiljanjem nalog po elektronski pošti in delom v spletni učilnici. Vabljeni vsi. Želim vam lep vikend in ostanite zdravi.

Sabina Leben

 

ČETRTEK, 19. 3. 2020: 7. a in c

Pozorno preberi navodila za svoj oddelek in opravi nalogo/-e

7. c

Zapišite svojo pripoved o doživetju s pomočjo navodil v SDZ 1 na strani 14 (ZA USTVARJALNE). Ker ste se v letošnjem letu že večkrat srečali s pisanjem besedila v programu Microsoft Word, vas prosim, da napišete svojo pripoved o doživetju kar na računalnik in mi besedilo pošljete po elektronski pošti na slovenscina.sabina@gmail.com. Če doma nimate te možnosti, napišite besedilo na roko ter fotografirajte s pomočjo telefona. Pri fotografiranem besedilu pazite, da bo besedilo dobro vidno in čitljivo.

7. a

Danes boste v SDZ 1 prebrali, kako poteka dan Roka Terkaja – Trkaja. Če imaš možnost, si lahko najprej poslušaš posnetek njegove pesmi Znanje je lajf, ki jo najdeš na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg.

Potem pa odpri SDZ 1 na strani 93. Preberi besedilo in reši naloge: str. 93–97/1. –18. naloge.

Lep dan vam želim.

Sabina Leben

 

SREDA, 18. 3. 2020: 7. a in b

Zapišite svojo pripoved o doživetju s pomočjo navodil v SDZ 1 na strani 14 (ZA USTVARJALNE). Ker ste se v letošnjem letu že večkrat srečali s pisanjem besedila v programu Microsoft Word, vas prosim, da napišete svojo pripoved o doživetju kar na računalnik in mi besedilo pošljete po elektronski pošti na slovenscina.sabina@gmail.com. Če doma nimate te možnosti, napišite besedilo na roko ter fotografirajte s pomočjo telefona. Pri fotografiranem besedilu pazite, da bo besedilo dobro vidno in čitljivo.

Rešitve nalog v podpoglavju Strah ima velike oči najdete na tej povezavi: resitve frazemi

Bodite domiselni in ustvarjalni.

Sabina Leben

TOREK, 17. 3. 2020: 7. a, b in c

Pozdravljeni,

veseli me, da mi pišete po elektronski pošti in sporočate svoje odgovore. Danes boste nadaljevali z reševanjem nalog v samostojnem delovnem zvezku.

V SDZ 1 rešite naslednje naloge: str. 19–20/9.–12. naloga. Upam, da vas je raziskovanje stalnih besednih zvez navdušilo – v spletni učilnic vas čaka še nekaj nalog, kjer boste lahko dopolnjevali frazeme ali pa povezovali frazem z njegovim pomenom. Naloge najdete v poglavju Stalne besedne zveze.

Pazite nase in na druge.

Sabina Leben

PONEDELJEK, 16. 3. 2020 (7. b in 7. c)

Učenci 7. c:  S pomočjo prve priponke boste pregledali rešitve nalog, vezanih na pripoved o doživetju (Klikni na povezavo in prenesi dokument na svoj računalnik ali telefon.) – Pogled na svet skozi drevesne krošnje  – RESITVE PRIPOVED.

Učenci 7. b in c: Nadaljujte z reševanjem vaj v delovnem zvezku od strani 15 do strani 18/1.–8. naloga. Na strani 18 podčrtajte ključne besede o STALNIH BESEDNIH ZVEZAH.

Dodatna naloga: Izberite si en frazem (stalno besedno zvezo v prenesenem pomenu) ter ga narišite tako, da poudarite dobesedni pomen. Na primer: vleči na ušesa – prisluškovati.

Fotografirano ilustracijo mi pošljite na elektronski naslov slovenscina.sabina@gmail.com.

Veliko vedoželjnosti in ustvarjalnosti vam želim.

Sabina Leben

(Skupno 3.254 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost